devops

Relacja z DevOps Kitchen #2

Wczoraj odbył się drugi Meetup z serii DevOps Kitchen. Tym razem spotkanie odbyło się w biurze firmy Ocado. Tak jak i w poprzedniej edycji, wiele praktycznych przypadków, sporo wniosków, a także dyskusje i pytania. Bardzo dobre miejsce, aby rozszerzać swoją wiedzę. Przedstawione zostały dwie prezentacje:

  • pierwsza na temat metryk, ich przydatności, a także pracy z nową technologią: Are you stable? Show me your metrics! – How proper metrics resurrected our infrastructure
  • druga na temat zmiany podejścia do deploymentu w przypadku pracy z dużą ilością serwisów: Real-world deployments at scale – preparing to deliver around 150 services to multiple client-operated warehouses around the globe

Główne wnioski jakie udało mi się wyciągnąć z prezentacji i dyskusji po nich to:

  • jeżeli zaczynasz pracę z nową technologią, zainwestuj czas na dogłębne jej poznanie i dobry proof of concept przed implementacją tej technologii na produkcji – pomoże to wyeliminować wiele niespodzianek i potencjalnych problemów
  • tworzenie pipelinów i manifestów kubernetesa przez developerów – tak to podobno możliwe, aby „zmusić” developerów do samodzielnej pracy nad deploymentem
  • helm nie jest dobrym pomysłów ze względów security, można to obejść jeśli nie ma się tak dużo serwisów jak w omawianym przypadku